Home

 

Ik


schrijf


maak theater


publicaties


vrienden


pers


agenda


contact


English

2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2005


2004


2003

actie zoekt burgerActie zoekt burger: Amid Chakir en Leen De Graeve

 

 

Amid Chakir speelde in talloze films en theaterproducties en is voor vele jonge acteurs een voorbeeld. Leen De Graeve voltooit haar opleiding theaterregie aan het Rits en gaat hiervoor op zoek naar de rol van vrouwelijke theatermakers in het verleden en vandaag. Hoe kijken beiden naar de toekomst en hoe vertalen ze dit in een artistiek product?

Actie zkt Burger wil de dialoog aangaan en stimuleren. Actie zkt Burger wil aanzetten tot samenwerken, samenleven en actief burgerschap. Actie zkt Burger wil met culturele en sociale interventies de bewoners van de kanaalzone in beweging brengen.

VAN EN MET: Amid Chakir en Leen De Graeve PRODUCTIE: De Vaartkapoen IN KADER VAN: Actie zoekt Burger

Speellijst

5 april in Café de la Rue, Molenbeek (Brussel, BE)
17 april in café Italo Belge, Molenbeek (Brussel, BE)